: ارزیابی بینندگان
(3 رای‌ها)

ماده 1 ـ به منظور تامین بهداشت دام کشور و فرآورده‌ های مربوط به آن و پیشگیری و مبارزه با بیماریهای دامی به موجب این قانون سازمان دام پزشکی کشور وابسته به وزارت جهاد سازندگی‌ تاسیس و جایگزین اداره کل دامپزشکی می‌گردد.

سازمان دام پزشکی کشور که در این قانون سازمان نامیده می‌شود دارای شخصیت حقوقی است و وسیله یک نفر رییس از بین دام پزشکانی که دارای درجه دکتری باشند به انتخاب وزیر کشاورزی ‌اداره خواهد شد.

تبصره ـ سازمان دارای ذی حسابی است که طبق مقررات قانون محاسبات عمومی تعیین خواهدشد.

ماده 2 ـ در این قانون کلمه دام به حیوانات اهلی ‌، طیور ، ماهی‌ ، زنبور عسل ‌، کرم ابریشم ‌، حیوانات ازمایشگاهی و حیوانات باغ وحش اطلاق می‌شود و مقصود از کنترل بهداشتی ‌، بازرسی و اقداماتی ‌است که از لحاظ پیشگیری و مبارزه با امراض دامی و بیماریهای مشترک بین انسان و دام لازم و ضروری می‌باشد.

ماده 3 ـ وظایف سازمان به شرح زیر است‌:

الف ـ بررسی بیماریهای دامی‌، شناسایی مناطق و منابع آلوده و راه سرایت و طرز انتشار بیماریها.

ب ـ تامین بهداشت دام کشور از طریق پیشگیری و مبارزه با بیماریهای همه‌ گیر و قرنطینه‌ ای دام‌.

ج ـ همکاری با وزارت بهداری در امر مبارزه با بیماریهای مشترک انسان و دام‌.

د ـ تاسیس پستهای قرنطینه در نوار مرزی و داخل کشور به منظور جلوگیری از سرایت بیماریهای ‌دامی ‌، همچنین کنترل بهداشتی و ورود و خروج دام و فرآورده‌ های خام دامی و نظارت در نقل و انتقال آنها و صدور گواهی بهداشتی دام و فرآورده‌های خام دامی که به خارج صادر می‌شود.

ه  ـ نظارت بهداشتی چراگاه ها ، مراتع ‌، آبشخوارها ، محل نگهداری دام و سایر تاسیسات مربوط به ‌پرورش دام‌ ، همچنین نظارت بر کارخانه‌های تولید خوراک دام از لحاظ بهداشتی‌.

و ـ نظارت بهداشتی کشتارگاهها و کارخانه‌های تولید و تهیه فرآورده‌های خام دامی‌.

ز ـ اظهار نظر و نظارت در مورد ساخت ‌، ورود و صدور و فروش انواع دارو ، واکسن‌ ، سرم و مواد بیولوژیکی مخصوص دام‌.

ح ـ مشارکت در کنفرانسهای بین‌المللی دام پزشکی و اعزام نماینده به این کنفرانسها در حدود اعتبارات مصوب و پس از تایید وزیر جهاد سازندگی ‌، همچنین مبادله اطلاعات علمی با مراکز و مراجع علمی دام پزشکی‌.

ط ـ تاسیس و توسعه شبکه‌های دام پزشکی همچنین تربیت کادر فنی در مناطق و مراکز دامداری‌ کشور.

ی ـ سایر اموری که در اجرای هدفهای مندرج در ماده یک از طرف وزارت جهاد سازندگی تعیین و برای اجرا به سازمان ابلاغ می‌شود.

ماده 4 ـ کلیه صاحبان و مسوولان نگاهداری دام و کارگاه ها و کارخانه‌ها و مراکز تهیه و آماده کردن ‌فرآورده‌های خام دامی اعم از اشخاص و موسسات و شرکتهای خصوصی و یا دولتی یا وابسته به‌ دولت و یا هرنوع شرکت و سازمانی که به نحوی از انحا به پرورش یا نگاهداری دام و تهیه و آماده‌ کردن فرآورده ‌های خام دامی اشتغال دارند موظف به اجرای دستورهای بهداشتی و قرنطینه‌ ای ‌سازمان می‌باشند.

ماده 5 ـ سازمان مکلف است به منظور مبارزه با بیماریهای دامی و جلوگیری از سرایت و انتشار آنها با موافقت وزارت جهاد کشاورزی اقدامات زیر را به عمل آورد:

الف ـ در هر نقطه از کشور که لازم بداند به تلقیحات و معالجات دامی و انجام عملیات بهداشتی و قرنطینه‌ای اقدام نماید.

ب ـ برای جلوگیری از سرایت و انتشار بیماریهای دامی در نقاط مورد لزوم از عبور و مرور و نقل و انتقال دام و فرآورده ‌های خام دامی ممانعت به عمل آورد و مراتب را قبلا به نحوی که مقتضی بداند به اطلاع صاحبان دام و در صورت لزوم به اطلاع عموم برساند.

ج ـ دام بیمار یا مظنون به ابتلای بیماری یا ناقل عامل بیماری را معدوم کند و اگر قابل مصرف ‌تشخیص شد برای ذبح به کشتارگاه اعزام دارد و طبق ضوابطی که در آیین ‌نامه اجرایی این قانون ‌تعیین خواهد شد غرامت بپردازد.

در صورتی که تمام یا هر قسمت از دام ذبح شده قابل مصرف تشخیص داده شود بهای آن از میزان‌ غرامت مزبور کسر خواهد شد.

د ـ اماکن و اشیا و لوازم و مواد آلوده را در صورت لزوم ضد عفونی نموده و در صورتی که غیر قابل ‌ضد عفونی تشخیص گردید به نحوی که در آیین‌ نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد با تادیه‌ غرامت خراب یا معدوم نماید.

ماده 6 ـ اشخاصی که در مواقع بروز بیماریهای واگیر دامی و اعلام لزوم رعایت مقررات قرنطینه ‌برخلاف دستور سازمان اقدامی نمایند که موجبات سرایت بیماری را از محلی به محل دیگر فراهم ‌کند و یا مانع اجرای وظایف مقرر در ماده 5 این قانون شوند به تقاضای سازمان مورد تعقیب قانونی ‌قرار گرفته و به سه تا شش ماه حبس جنحه‌ای و یا پرداخت جریمه نقدی از پنج هزار ریال تا پنجاه‌ هزار ریال یا به هردو مجازات محکوم خواهند شد.

ماده 7 ـ ورود و صدور هرنوع دام زنده‌ ، تخم ‌مرغ نطفه ‌دار ، اسپرم دام ‌، فرآورده ‌های خام دامی ‌، داروها و واکسن ها و سرم ها و مواد بیولوژیکی و مواد ضد عفونی و سموم دامپزشکی و مواد غذایی متراکم ‌و مکملهای غذای دام و داروهایی که برای ساختن مواد نامبرده مورد نیاز است باید با موافقت‌ وزارت جهاد سازندگی صورت گیرد.

ماده 8 ـ هرگاه دام و فرآورده‌های خام دامی و مواد ذکر شده در ماده 7 به علت آلودگی به بیماریها یا فساد قابل ترخیص نباشد در صورتی که به تشخیص سازمان بتوان آلودگی را از بین برد اقدامات لازم‌ به هزینه صاحبان آنها انجام و اجازه ترخیص از طرف ماموران قرنطینه دام پزشکی داده خواهد شد و در غیر این صورت دام یا فرآورده یا مواد مورد بحث به وسیله صاحب آنها باید برگشت داده شود و الا نسبت به اعدام یا امحای آنها از طرف مامورین سازمان اقدام خواهد شد.

ماده 9 ـ اشتغال به کار تهیه و ترکیب و فروش داروهای ساده‌، مرکب‌، واکسنها ، سرمها ، مواد بیولوژیکی ‌، مواد ضد عفونی ‌، سموم و مواد دیگری که به اشکال مختلف مورد مصرف دام پزشکی ‌قرار می‌گیرد مستلزم اخذ پروانه از سازمان است‌.

موسسات و شرکتها و کارگاهها و کارخانه ‌هایی که قبل از تصویب این قانون برای انجام کارهای بالا تاسیس شده‌اند مکلفند ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون پروانه لازم را تحصیل نمایند.

ماده 10 ـ تاسیس بیمارستان ها و درمانگاه های دام پزشکی همچنین اشتغال به مایه‌ کوبی و درمان دام ‌مستلزم اخذ پروانه از سازمان خواهد بود.

درمانگاهها و بیمارستانهای وابسته به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مشمول این‌ ماده نخواهند بود.

بیمارستانها و درمانگاه های دامپزشکی که قبل از تصویب این قانون تاسیس شده‌اند و اشخاصی که ‌اشتغال به مایه ‌کوبی و درمان دام داشته‌اند مکلفند ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون پروانه ‌لازم را تحصیل نمایند.

ماده 11 ـ در صورتی که اشخاص بدون اخذ پروانه از سازمان به مایه‌ کوبی و درمان دام اشتغال ‌ورزند به تقاضای سازمان مورد تعقیب قرار گرفته و به سه تا شش ماه حبس جنحه ‌ای محکوم‌ خواهند شد.

ماده 12 ـ در صورتی که اشخاصی اعم از حقیقی یا حقوقی وظایف تعیین شده در مواد 4 و 6 و 8 و9 و 10 این قانون را رعایت ننمایند ماموران انتظامی مکلفند به تقاضای سازمان به منظور اجرای ‌مقررات مواد مذکور اقدام لازم معمول دارند و در صورت تقاضای سازمان از ادامه کار آنها جلوگیری ‌کنند.

ماده 13 ـ سازمان مجاز است در صورت لزوم وسائل و لوازم فنی ‌، داروها ، واکسن ها ، سرم ها ، مواد بیولوژیکی‌ ، سموم و مواد ضد عفونی مربوط به مبارزه با بیماریهای دامی را از داخل و یا راسا از خارج کشور خریداری و به قیمت تمام شده یا مجانا در اختیار متقاضیان مصرف‌ کننده بگذارد.

ماده 14 ـ سازمان مجاز است در مقابل انجام خدمات دامپزشکی وجوه متناسبی با خدمات انجام ‌شده دریافت نماید. وجوه حاصل از این بابت در حساب مخصوصی که در خزانه افتتاح خواهد شد جمع ‌آوری و صرف هزینه‌ های مربوط به مبارزه با بیماریهای دامی خواهد شد.

تعیین خدمات و میزان وجوه طبق آیین ‌نامه اجرایی این قانون خواهد بود.

ماده 15 ـ در صورت بروز بیماریهای واگیر دامی که به طور غیر مترقبه شایع شود و هزینه آن در بودجه سازمان منظور نگردیده باشد وزارت جهاد سازندگی با استفاده از اختیارات خود موظف به‌ مبارزه فوری است و دولت نیز مکلف است اعتبار لازم را تامین و در اختیار وزارت جهاد سازندگی‌ بگذارد.

ماده 16 ـ وزارت دارایی مکلف است اعتبارات هزینه‌های مربوط به پیشگیری و مبارزه با بیماریهای دامی مصوب در بودجه کل کشور را هر سال به اقساط چهارگانه در ابتدای هر فصل دراختیار سازمان بگذارد.

ماده 17 ـ از تاریخ تصویب این قانون کلیه اموال و کارمندان و وظایف و مسئولیت‌ها و اختیارات اداره کل دام پزشکی وزارت کشاورزی به سازمان منتقل می‌شود.

ماده 18 ـ بازرسی و معاینه بهداشتی گوشت در کشتارگاه های کشور از وظایف سازمان است و شهرداریها و سازمانهای ذی ربط مکلفند پرسنل‌ ، بودجه و اعتبار لازم را طبق آیین‌ نامه اجرایی این‌ قانون در اختیار سازمان بگذارند.

ماده 19 ـ وزارت کشاورزی مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون مقررات لازم ‌برای برقراری نظام دامداری کشور را طی آیین ‌نامه ‌ای تدوین نموده و به مجلس تقدیم دارد.

آیین‌نامه مزبور پس از تصویب کمیسیونهای مربوط مجلسین قابل اجرا خواهد بود.

ماده 20 ـ قانون تفتیش صحی حیوانات مصوب سال 1314 ملغی است‌.

ماده 21 ـ آیین ‌نامه‌ های لازم برای اجرای مواد این قانون به وسیله وزارت کشاورزی تهیه و پس از تصویب هیات وزیران به موقع اجرا گذاشته می‌شود.

‌قانون فوق مشتمل بر بیست و یک ماده و یک تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز یکشنبه 1350/3/2 در جلسه روز دوشنبه‌ بیست و چهارم خرداد ماه یک هزار و سیصد و پنجاه شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.

 

‌رییس مجلس سنا

جعفر شریف‌امامی

 

تعداد بازدید : 4064 بار