حقوق و مزایای مسئولین فنی و ناظرین بهداشتی دامپزشکی

انجمن دامپزشکی برگزیده سال 1396

انجمن صنفی مسئولین فنی و ناظرین بهداشتی دامپزشکی استان تهران، انجمن دامپزشکی برگزیده سال 1396 شد

پیوندهای ویژه

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پرتال سازمان دامپزشکی کشور

سامانه دریافت گزارش های مردمی تخلفات بهداشتی فرآورده های خام دامی ( گوشت، مرغ، ماهی، تخم مرغ، ... )

تماس ها

  سازمان دامپزشکی کشور
 • تلفنخانه: 3-88953400(021)
 • نمابر: 88957252 - 88962392(021)
 • حوزه ریاست: 88957007(021)
  اداره کل دامپزشکی استان تهران
 • تلفنخانه: 4-44787542(021)
 • نمابر: 44796580(021)
 • حوزه مدیریت: 44796237(021)
  سازمان نظام دامپزشکی ج.ا.ا
 • تلفنخانه: 61061(021)
 • نمابر: 66414171(021)
 • حوزه ریاست: 61061111(021)
  نظام دامپزشکی استان تهران
 • تلفن: 88304023(021)
 • فکس: 88826360(021)
کد خبر : ۸۶۷ یکشنبه, 12 آبان 1398

مهر تایید دیوان عدالت اداری:

شرکتها برای واردات و صادرات اقلام دامپزشکی ملزم به معرفی مسئول فنی دامپزشک هستند

: ارزیابی بینندگان
(0 رای‌ها)

انجمن دامپزشکی تهران، یکی واردکنندگان اقلام دامپزشکی با تقدیم دادخواستی به دیوان عدالت اداری خواستار ابطال تبصره 3 ماده 8 آیین نامه اجرایی بند (ز) ماده 3 و مواد 7 ، 8 ، 9 قانون سازمان دامپزشکی کشور مصوب هیأت وزیران شد. بعبارتی دیگر موضوع این شکایت ابطال ثبت شرکت با حوزه فعالیت اختصاصی و معرفی مسؤول فنی برای واردات و صادرات اقلام دامپزشکی بود و هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری با بررسی شکایت رای به رد آن داد. متن رأی صادره به شرح زیر است:

 

کلاسه پرونده:

هـ ع/98/2014    

موضوع:

ابطال تبصره 3 ماده 8 آیین نامه اجرایی بند (ز) ماده 3 و مواد 7 ، 8 ، 9 قانون سازمان دامپزشکی کشور مصوب هیأت وزیران 

تاریخ:

چهارشنبه 1 آبان 1398

شماره دادنامه:

9809970906010503                

 

 هیأت تخصصی منابع طبیعی ، کشاورزی و محیط زیست

* شماره پــرونـــده : هـ ع/98/2014    شماره دادنامه: 9809970906010503     تاریخ: 98/7/30

* شـاکــی : آقای علی رضایت

* طرف شکایت :  سازمان دامپزشکی کشور هیأت وزیران 

* مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال تبصره 3 ماده 8 آیین نامه اجرایی بند (ز) ماده 3 و مواد 7 ، 8 ، 9 قانون سازمان دامپزشکی کشور مصوب هیأت وزیران 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* گردشکار :

شاکی به موجب دادخواستی به طرفیت هیأت وزیران ابطال تبصره 3 ماده 8 آیین نامه اجرایی بند (ز) ماده 3 و مواد 7 ، 8 ، 9 قانون سازمان دامپزشکی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که صرف داشتن کارت بازرگانی مطابق ماده 3 مقررات صادرات و واردات کافی است تا به انجام امور وارداتی کالاهای موضوع مواد 6 و 7 و 8 آیین نامه مورد اعتراض اقدام شود لکن هیأت وزیران در تبصره 3 ماده 8 آیین نامه مورد اعتراض انجام صادرات و واردات را به تشکیل شرکت با داشتن فعالیت تخصصی و معرفی مسئول فنی منوط کرده در نتیجه تبصره مذکور به لحاظ محدود کردن حکم ماده 3 قانون مقررات صادرات و واردات و ماده 2 از همان قانون و آیین نامه های اتاق بازرگانی مصوب 1374 شورایعالی نظارت اتاق ایران ، مغایرت بند 2 ماده 10 آیین نامه اجرایی مصوب هیأت دولت در سال 1374 ، مغایرت با ماده 10 تبصره 3 بند 3 مقررات صادرات و واردات ، مغایرت ماده 2 قانون صادرات و واردات ، مغایرت با تبصره 4 ذیل بند 3 ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات ، مغایرت با ماده 10 کمیته دائمی مقررات صادرات و واردات ، مغایرت با ماده 139 واردات گمرک ، مغایرت با مصوبات هیأت دولت به شماره 154975/ت / 56274 مورخ 21/11/97 ، مغایرت با بند 2 تبصره 3 هیأت وزیران به شماره 49751/ف 5555 مورخ 21/4/ ، مغایرت با مصوبات 130722/ت 55743 مورخ 97/10/4) در خور نقض است.

نسخه ای از شکایت شاکی برای دفتر امور حقوقی دولت ( حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور ) برای پاسخگویی ارسال شد لیکن در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حوزه ریاست ، حقوقی و ارزیابی عملکرد سازمان دام پزشکی کشور به موجب لایحه شماره 98-2014-4 مورخ 98/6/26 توضیحاتی داده است که خلاصه آن به قرار زیر می باشد :

به استناد ماده 1 قانون سازمان دام پزشکی کشور ، تأمین بهداشت دام کشور و فرآورده های مربوط به آن و پیشگیری و مبارزه با بیماریهای دامی از مهمترین وظیفه این سازمان می باشد.

لازم به توضیح است که با توجه به ماده (7) آیین نامه و تبصره های آن از جمله تبصره (1) که اشعار می دارد : صدور مجوز ورود اقلام فوق باید بر اساس ارزیابی مخاطرات مربوط و طی مراحل بهداشتی خاص مندرج در بندهای ذیل این تبصره انجام پذیرد ، و با بذل توجه به تبصره (3 ماده 8 ) که تأکید نموده " ثبت شرکت با حوزه فعالیت اختصاصی و معرفی مسئول فنی " ، کاملاً واضح و مبرهن است که شخص حقیقی بدون اطلاعات تخصصی قادر به واردات دام و فرآورده های دامی نخواهد بود و حتی شخص حقوقی بدون حوزه فعالیت و اساسنامه تخصصی در زمینه واردات اقلام موضوع ماده (7) آیین نامه امکان فعالیت در این زمینه نخواهد داشت لذا به دلیل بحث بهداشت و سلامت جامعه و وظیفه خطیر سازمان دامپزشکی در این زمینه منجر به اینگونه دقت نظر در تهیه مفاد و بندها و تبصره های آیین نامه فوق و تصویب هیأت محترم دولت گردیده است.

همچنین بر اساس ماده (7) قانون ، ورود و صدور هر نوع دام زنده ، فرآورده های خـام دامی ، دارو و واکسن و ... می بایست با موافقت وزارت کشاورزی ( سازمان دامپزشکی ) انجـام پذیرد و نیز بر اساس مـاده 21 قانون سازمان ، آیین نامه های لازم برای اجرای مواد قانون سازمان داپزشکی به وسیله وزارت متبوع تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران اجرا می گردد. /ت

در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده به هیأت تخصصی منابع طبیعی ،کشاورزی و محیط زیست دیوان عدالت اداری ارجاع شد. پس از بحث و بررسی راجع به مفاد دادخواست و لایحه طرف شکایت و مقررات مربوط ، ختم رسیدگی اعلام و با استعانت از خداوند متعال و با لحاظ نظر بیش از 4/3 اعضاء حاضر در هیأت تخصصی به شرح زیر به صدور رای مبادرت می شود :

* رأی هیأت تخصصی منابع طبیعی ، کشاورزی و محیط زیست :

حکم مقرر در ماده 3 قانون مقررات صادرات واردات مصوب سال 1372 مبنی بر اینکه « مبادرت به امر صادرات و واردات کالا به صورت تجاری مستلزم داشتن کارت بازرگانی است. » بیانگر شرط لازم برای مبادرت به امر صادرات و واردات کالا به صورت تجاری است ولی به عنوان شرط کافی محسوب نمی شود و از آنجا که مطابق مواد 1 و 7 قانون سازمان دامپزشکی کشور مصوب 1350 سازمان دامپزشکی تأسیس شده است تا بهداشت دام کشور و فرآورده های مربوط به آن تأمین شود و پیشگیری و مبارزه با بیماری های دامی انجام گردد و در این قانون ورود و صدور هر نوع دام زنده ، تخم مرغ نطفه دار ، اسپرم دام ، فراورده های خام دامی ، داروها و واکسن ها و سرم ها و مواد بیولوژیکی و مواد ضد عفونی و سموم دام پزشکی و مواد غذایی متراکم و مکمل های غذای دام و داروهایی که برای ساختن مواد نامبرده مورد نیاز است باید با موافقت وزارت جهاد کشاورزی صورت پذیرد و با توجه به وظایف سازمان دام پزشکی به شرح ماده 3 قانون مرقوم و با عنایت به ماده 21 از همان قانون که در آن مقرر شده است آیین نامه های لازم برای اجرای قانون به تصویب هیأت وزیران موکول شده است ، جملگی این مقررات مبین نقش نظارتی و پیشگیرانه سازمان دامپزشکی به منظور عرضه دام و طیور سالم و سایر فراورده های خام دامی داروها و واکسن ها و سرم ها و مواد بیولوژیکی و مواد ضدعفونی و سموم دام پزشکی و مواد غذایی متـراکم و مکمل های غذایی دام به کشور است و حکم مقرر در تبصره 3 ماده 8 آیین نامه اجرای بند (ز) ماده 3 و مواد 7 و 8 و 9 قانون سازمان دامپزشکی کشور مبنی بر اینکه واردات و صادرات اقلام موضوع این ماده مستلزم ثبت شرکت با حوزه فعالیت اختصاصی و معرفی مسئول فنی است در راستای احکام قانونی پیش گفته است و با ماده 3 قانون مقررات صادرات و واردات نیز مغایرت ندارد و قابل ابطال نیست و رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. /ت

مهدی دربین

رئیس هیأت تخصصی منابع طبیعی ، کشاورزی و محیط زیست دیوان عدالت اداری

تعداد بازدید : 1274 بار

نوشتن دیدگاه

در زمینۀ انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
- لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
- «انجمن» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
- «انجمن» از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
- نظرات پس از تأیید مدیر پرتال منتشر می‌شود.

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید