چاپ کردن این صفحه
کد خبر : ۸۳۲ شنبه, 17 فروردين 1398

دومین جلسه شورایعالی سیاستگذاری انجمنهای صنفی مسئولین فنی در محل انجمن تهران برگزار شد

: ارزیابی بینندگان
(0 رای‌ها)

دومین جلسه شورایعالی سیاستگذاری انجمنهای صنفی مسئولین فنی در محل انجمن تهران برگزار شد

انجمن دامپزشکی تهران، دومين جلسه شورای سياست گذاری انجمنهای صنفي مسئولين فني و ناظرين بهداشتي دامپزشکی كشور در روز چهارشنبه مورخ 97/9/14 در محل انجمن صنفي مسئولين فنی و ناظرين بهداشتی دامپزشکی استان تهران برگزار شد. حاضرين جلسه در خصوص انتخابات نظام دامپزشكي، بررسی آیین نامه ماده 34 قانون ششم توسعه، ساز و كار فعلي اجراي ماده ١٩ به بحث و گفت و گو پرداختند كه شرح جلسه به قرار ذيل ميباشد:

1- جهت همفكري و تعامل هر چه بيشتر و حضور نمايندگان از استان هاي مختلف تصميم بر انتخاب ٢ نماينده ديگر از بين اعضاي شورا جهت شركت در جلسات تصميم گيري با سازمان ها در كنار دو نفر نماينده معرفي شده،گرفته شد تا در  صورت لزوم در كنار ساير نمايندگان در جلسات شركت فرمايند. در مجموع اسامي نمايندگان رسمي شورای سياست گذاري انجمن هاي مسولين فني ناظرين بهداشتي کشور به شرح زير تصویب شد:
1- دكتر علي مناف زاده
2- دكتر مهرداد تشكري
3- دكتر امير حسين محمدي
4- دكتر آيدا كريمي روزبهاني

2- تهيه ليست نامزدهاي مورد حمايت انجمن هاي صنفي مسئولين فني و ناظرين بهداشتي دامپزشکی سراسر كشور

3- بحث و تصميم گيري پيرامون ساز و كار پيشنهادي جديد ماده ١٩ و قطع ارتباط مالي از طریق صندوق که به دلیل عدم شفافیت موضوع و مخاطرات پیشرو بررسی دقیق تر آن به جلسه آتی شورا موکول گردید

4- پیشنهادات اصلاحی در خصوص آیین نامه ماده 34 برنامه ششم توسعه تدوین گردید

تعداد بازدید : 796 بار

مطالب بیشتر :