چاپ کردن این صفحه
کد خبر : ۹۰۸ یکشنبه, 29 فروردين 1400

برای نخستین بار از زمان تأسیس کانون اتفاق افتاد:

حضور دکتر بهمن نقیبی، معاون بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی کشور در جلسه هیئت مدیره کانون سراسری انجمن های صنفی مسئولین فنی دامپزشکی و دستیاران

: ارزیابی بینندگان
(3 رای‌ها)

به گزارش انجمن دامپزشکی تهران، امروز یکشنبه مورخ 1400/1/29 جلسه هیئت مدیره کانون سراسری انجمن های صنفی مسئولین فنی دامپزشکی و دستیاران با حضور دکتر «سید بهمن نقیبی» معاون بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی کشور برگزار شد.

در این جلسه آخرین وضعیت اجرای ویرایش پنجم دستورالعمل ماده 19 آیین نامه نظارت بهداشتی دامپزشکی در استانهای مختلف کشور بررسی و بر نقش محوریت کانون و انجمنهای صنفی استانها در ایجاد عدم وابستگی مالی مسئولین فنی بهداشتی تأکید شد.

همچنین در این جلسه در خصوص نقش برگزاری منظم جلسات کارگروه هماهنگی اجرای ماده 19 در استان ها جهت پیشبرد امور مربوط و نیز حق انتخاب مسئولین فنی از میان روش های مندرج در دستورالعمل و عدم هرگونه الزام و اجبار در این خصوص تبادل نظر شد.

 

تعداد بازدید : 775 بار

مطالب بیشتر :