چاپ کردن این صفحه


بخشنامه موارد ممنوعیت صدور پروانه اشتغال به عنوان مسئول فنی بهداشتی

: ارزیابی بینندگان
(0 رای‌ها)

سازمان دامپزشکی کشور

شماره: 43/7527   تاریخ: 90/02/07

 

مدیر کل محترم استان

موضوع نامه: "ممنوعیت صدور پروانه اشتغال به عنوان مسئول فنی بهداشتی"

با عنایت به استعلام برخی استان ها در خصوص « صدور پروانه جهت دامپزشکان دارای پروانه اشتغال به امور درمانی به صورت نیمه وقت و نیز کارمندان دولت اعم از رسمی، قراردادی، کار مشخص، نیروهای طرح و یا مشمولین خدمت مقدس سربازی به عنوان مسئول فنی بهداشتی » همان گونه که مراتب طی بخشنامه 43/43295 – 88/8/11 و بند 1 صورتجلسه مورخ 1389/1/18 کمیته فنی سازمان (منضم به نامه 43/10301 – 89/2/18) اعلام شده است، به استناد بندهای 5 و 6 ماده 12 آیین نامه نظارت بهداشتی دامپزشکی، دریافت پروانه اشتغال به عنوان مسئول فنی بهداشتی، علاوه بر سایر شرایط مندرج در ماده مذکور، مستلزم «نداشتن هیچگونه پروانه یا مجوز اشتغال مشابه دیگر از سازمان و سایر مراجع» و نیز «عدم اشتغال در دستگاه ها و سازمان های دولتی اعم از لشکری و کشوری» می باشد، بنابراین انعقاد قرارداد و صدور پروانه اشتغال به عنوان مسئول فنی بهداشتی برای دامپزشکان دارای پروانه اشتغال به امور درمانی به صورت نیمه وقت و نیز کارمندان دولت اعم از رسمی، قراردادی، کار مشخص، نیروهای طرح و یا مشمولین خدمت مقدس سربازی مجاز نمی باشد.

 

دکتر هادی فامیل قدکچی

معاون بهداشتی و پیشگیری

 


 icon بخشنامه ممنوعیت صدور پروانه اشتغال به عنوان مسئول فنی بهداشتی (120.02 كيلو بايت)

تعداد بازدید : 3092 بار