چاپ کردن این صفحه
کد خبر : ۶۵۷ چهارشنبه, 06 مرداد 1395

نشست مشترک واردکنندگان دارو، واکسن و مواد بیولوژیک با مسئولین دامپزشکی استان تهران

: ارزیابی بینندگان
(0 رای‌ها)

نشست مشترک واردکنندگان دارو، واکسن و مواد بیولوژیک با مسئولین دامپزشکی استان تهران

درجلسه مشترک وارکنندگان دارو، واکسن ، مواد بیولوژیک با مسئولین اداره کل دامپزشکی استان بر رفع موانع موجود و تسهیل ترخیص تاکید شد.

درتاریخ 95/5/5 درمحل سالن جلسات اداره کل دامپزشکی استان تهران جلسه ای مشترک با واردکنندگان مشکلات و موانع مورد بررسی قرار گرفت و مقرر گردید نهایت تلاش و کوشش برای تسهیل امور ترخیص توسط اداره کل و متقاضیان به عمل آید، همچنین مقرر گردید کارگروه مشترکی با حضور نمایندگان انجمن صنفی وارد کنندگان دارو ، واکسن ، مواد بیولوژیک و روسای ادارات ذیربط ونمایندگان سازمان دامپزشکی کشور تشکیل و راهکارههای لازم برای رفع موانع دریک بازه زمانه سه ماهه بررسی و ارائه طریق نماید.

 

نشست مشترک واردکنندگان دارو، واکسن و مواد بیولوژیک با مسئولین دامپزشکی استان تهران

نشست مشترک واردکنندگان دارو، واکسن و مواد بیولوژیک با مسئولین دامپزشکی استان تهران

نشست مشترک واردکنندگان دارو، واکسن و مواد بیولوژیک با مسئولین دامپزشکی استان تهران

 

تعداد بازدید : 1471 بار