چاپ کردن این صفحه
کد خبر : ۵۶۳ یکشنبه, 15 فروردين 1395

ارسال مدارک و مستندات وفق دستورالعمل صدور گواهی ثبت و مجوز ورود دارو و مواد اولیه داروهای دامپزشکی صورت پذیرد

: ارزیابی بینندگان
(0 رای‌ها)

ارسال مدارک و مستندات وفق دستورالعمل صدور گواهی ثبت و مجوز ورود دارو و مواد اولیه داروهای دامپزشکی صورت پذیرد

مدیر کل دفتر دارو و درمان سازمان دامپزشکی کشور اظهار داشت: از تاریخ 95/02/01 بررسی درخواست های گواهی ثبت و مجوز ورود دارو و مواد اولیه داروهای دامپزشکی که مدارک و مستندات آنها بصورت فیزیکی ارسال گردد امکان پذیر نبوده و صرفاً مدارک و مستندات الکترونیکی (حداکثر تا سقف همزمان پنج پرونده در جریان برای ثبت و صدور مجوز ورود) که در قالب فایل PDF ارسال گردند ( ارسال به سامانه، پرتال و یا ارسال بصورت CD و یا Flash Memory) قابل دریافت و بررسی می باشند.

به گزارش روابط عمومی سازمان دامپزشکی کشور، دکتر محسن مهدوی نژاد مدیر کل دفتر دارو و درمان سازمان دامپزشکی کشور ضمن ابلاغ دستورالعمل صدور گواهی ثبت و مجوز ورود دارو و مواد اولیه داروهای دامپزشکی به شماره مقررات ملی دامپزشکی IVO/15/94 مصوب آذر ماه 1394 (موجود در قسمت دستورالعمل ها و بخشنامه های پرتال این دفتر) و پیرو دوره آموزشی مسئول محترم فنی اعلام کرد: از تاریخ 95/01/14 درخواست گواهی ثبت و مجوز ورود دارو و مواد اولیه داروهای دامپزشکی شرکت ها در صورتی مورد بررسی قرار می گیرد که اولاً-اساسنامه شرکت دارای موضوع فعالیت با حوزه فعالیت دارویی باشد همچنین شرکت دارای شعبه و یا نمایندگی انحصاری از شرکت تولید کننده خارجی دارای مجوز فروش
{
Product Licence Holder (PLH)} یا شرکت دارای مجوز فروش
 
Marketing Authorization Holder}  MAH))} بوده و در خواست جهت گواهی ثبت و صدور مجوز ورود محصول داروئی مورد نظر ( آماده مصرف/ماده اولیه) به طور رسمی و در سر برگ شرکت مربوطه به انضمام مدارک موضوع ماده 10 و یا ماده 16 دستورالعمل مذکور به دفتر امور دارو و درمان ارائه گردد.
وی افزود: در راستای دولت الکترونیک، همانطور که در متن دستورالعمل آمده مستندات مورد نیاز جهت طی مراحل ثبت باید تایپ شده و با فرمت PDF و حسب مورد به زبان های فارسی و یا انگلیسی و در سربرگ آن شرکت به آدرس http://www.d.ivo.ir و یا سربرگ شرکت خارجی (PLH) یا MAH)) به آدرس  http://www.ivo.irارسال  و نسبت به اخذ تائیدیه دریافت مدارک از بانک های الکترونیکی مزبور اقدام گردد.
دکتر مهدوی نژاد ادامه داد: از آنجاییکه اجرای این بند نیازمند هماهنگی بیشتر با دفتر محترم فاوای سازمان جهت در نظر گرفتن فضای اختصاصی مناسب برای حداکثر تا سقف همزمان پنج پرونده در جریان برای ثبت موارد درخواستی هر شرکت می باشد، لذا تا ایجاد فضاهای مناسب در سامانه دارویی و پرتال سازمان، شرکت ها موظف هستند از تاریخ 01/02/95 کلیه مستندات و مدارک مرتبط با ثبت و صدور مجوز ورود دارو، وفق دستورالعمل ثبت را در قالب فایل PDF و بر اساس فرمت های جدید مندرج در دستورالعمل، به شکل CD و یا Flash Memory جهت بررسی کارشناسی به دفتر دارو درمان ارائه و از ارسال فیزیک مستندات خودداری نمایند.
مدیر کل دفتر دارو و درمان سازمان دامپزشکی کشور تاکید کرد: به استناد دستورالعمل جدید ثبت دارو، اصل مدارک و مستندات باید در محل شرکت نگهداری و در صورت نیاز و ظرف حداکثر 72 ساعت به دفتر ارائه گردد.
تعداد بازدید : 1544 بار