چاپ کردن این صفحه
کد خبر : ۵۵۹ شنبه, 14 فروردين 1395

بازدید معاون اول رئیس جمهور، وزیر جهاد کشاورزی و مدیرکل دامپزشکی استان تهران از فعالیت‌های دامپروری شهرستان پیشوا

: ارزیابی بینندگان
(0 رای‌ها)

بازدید معاون اول رئیس جمهور، وزیر جهاد کشاورزی و مدیرکل دامپزشکی استان تهران از فعالیت‌های دامپروری شهرستان پیشوا

دکتر جهانگیری معاون اول رئیس جمهور و هیئت همراه به اتفاق مهندس حجتی وزیرجهاد کشاورزی و معاونین و با حضورمدیران استانی در بازدید از فعالیت های دامپروری شهرستان پیشوا بر ضرورت حمایت از تولید کنندگان تاکید نمود.

معاون اول رئیس جمهور به اتفاق وزیر جهاد کشاورزی، معاونین و مدیران وزارت جهاد کشاورزی و مدیران استانی در تاریخ 95/1/11 در بازدید ازیکی از پرواربندیهای شهرستان پیشوا در یک نشست صمیمانه با دامداران از نزدیک به درد دل آنان گوش داده و جهت رفع مشکلات تولید کنندگان دام و فراورده های دامی توصیه های لازم را به دست اندرکاران ارایه نمود.

وی در ادامه ضمن بازدید دقیق از یکی از پرواربندیهای شهرستان پیشوا اعلام نمود دولت تمام قد از تولید و صادرات حمایت خواهد نمود.

 

بازدید معاون اول رئیس جمهور، وزیر جهاد کشاورزی و مدیرکل دامپزشکی استان تهران از فعالیت‌های دامپروری شهرستان پیشوا

بازدید معاون اول رئیس جمهور، وزیر جهاد کشاورزی و مدیرکل دامپزشکی استان تهران از فعالیت‌های دامپروری شهرستان پیشوا

بازدید معاون اول رئیس جمهور، وزیر جهاد کشاورزی و مدیرکل دامپزشکی استان تهران از فعالیت‌های دامپروری شهرستان پیشوا

بازدید معاون اول رئیس جمهور، وزیر جهاد کشاورزی و مدیرکل دامپزشکی استان تهران از فعالیت‌های دامپروری شهرستان پیشوا

بازدید معاون اول رئیس جمهور، وزیر جهاد کشاورزی و مدیرکل دامپزشکی استان تهران از فعالیت‌های دامپروری شهرستان پیشوا

بازدید معاون اول رئیس جمهور، وزیر جهاد کشاورزی و مدیرکل دامپزشکی استان تهران از فعالیت‌های دامپروری شهرستان پیشوا

تعداد بازدید : 1691 بار