چاپ کردن این صفحه
کد خبر : ۴۹۴ یکشنبه, 24 آبان 1394

راه اندازی آزمون بررسی محافظت متقاطع (Cross Protection) واکسن برونشیت عفونی طیور

: ارزیابی بینندگان
(0 رای‌ها)
راه اندازی آزمون بررسی محافظت متقاطع (Cross Protection) واکسن برونشیت عفونی طیور
برای اولین بار مرکز ملی تشخیص، آزمایشگاه های مرجع و مطالعات کاربردی سازمان دامپزشکی کشور اقدام به راه اندازی آزمون بررسی محافظت متقاطع واکسن های تجاری برونشیت عفونی پرندگان نموده است.
به گزارش روابط عمومی مرکز ملی تشخیص، دکتر عادل حقیقی رییس مرکز ملی تشخیص، آزمایشگاه های مرجع و مطالعات کاربردی سازمان دامپزشکی کشور اظهار داشت: در راستای ارزیابی و کنترل عملکرد واکسن های طیـور و بررسی محـافظت و ایمنی زائی عوامل بیماری زا خصوصاً عوامل ویروسی از قبیل برونشیت عفونی پرندگان، این مرکز نسبت به راه اندازی آزمون بررسی محافظت متقاطع واکسن های تجاری برونشیت عفونی پرندگان اقدام نموده است.
دکتر عادل حقیقی طی بازدید از بخش ارزیابی واکسن دپارتمان تشخیص بیماریهای طیور مرکز ملی تشخیص با مشاهده کلیه مراحل انجام آزمون فوق و ابراز رضایت از راه اندازی روش های نوین در راستای نیل به اهداف ملـی همگام با علوم روز تصریح کرد: با توجه به اهمیت ویژه ارزیابی و برآورد عملکرد واکسن های طیور در زمینه مبارزه با عوامل بیماریزا، این مرکز اقدام به راه اندازی آزمون فوق نموده است.
 در ادامه دکتر حسین مقصودلو رئیس گروه تشخیص بیماری های طیور مرکز ملی تشخیص و دکتر آرش قلیانچی لنگرودی مشاور سازمان دامپزشکی کشور ابراز داشتند: در این آزمون همراه با استفاده از کشت ارگان نای (Trachea Organ Culture) یک روش تشخیص مورد اعتماد در کنترل کیفی واکسن های تنفسی طیور بویژه در بیماری برونشیت عفونی پرندگان راه اندازی گردیده است .
لازم به ذکر است این آزمون تشخیصی که از اهمیت ویژه ای برخوردار است و برای اولین بار به عنوان بخشی از فرآیند ارزیابی واکسن های برونشیت عفونی طیور مورد استفاده قرار خواهد گرفت .
تعداد بازدید : 1446 بار