چاپ کردن این صفحه
کد خبر : ۴۳۰ سه شنبه, 24 شهریور 1394

بازدید نمایندگان سازمان بهداشت جهانی (WHO) و تعدادی از نمایندگان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان غذا و دارو از مرکز ملی تشخیص، آزمایشگاههای مرجع و مطالعات کاربردی سازمان دامپزشکی کشور

: ارزیابی بینندگان
(0 رای‌ها)

بازدید نمایندگان سازمان بهداشت جهانی (WHO) و تعدادی از نمایندگان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان غذا و دارو از مرکز ملی تشخیص، آزمایشگاههای مرجع و مطالعات کاربردی سازمان دامپزشکی کشور

بازدید نمایندگان سازمان بهداشت جهانی (WHO) و تعدادی از نمایندگان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان غذا و دارو از مرکز ملی تشخیص، آزمایشگاههای مرجع و مطالعات کاربردی سازمان دامپزشکی کشور

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی تشخیص، آزمایشگاههای مرجع و مطالعات کاربردی در تاریخ 23/6/94  جلسه ای در محل سالن جلسات مرکز ملی تشخیص با حضور نمایندگان سازمان بهداشت جهانی (WHO)  و تعدادی از نمایندگان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان غذا و دارو به همراه دکتر عادل حقیقی رئیس مرکز ملی تشخیص، آزمایشگاههای مرجع و مطالعات کاربردی و تنی چند از همکاران دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذائی و دفتر سازمان های تخصصی، روابط عمومی و امور بین الملل و همچنین روسای گروههای باقیمانده های داروئی و سموم ، دکتر نادر پورقاسم و کنترل کیفی مواد غذایی، دکتر مهران رضایی مجاز در سالن کنفرانس مرکز ملی تشخیص برگزار گردید، در این جلسه ابتدا دکتر عادل حقیقی، ضمن خوش آمدگویی به مهمانان به تشریح جایگاه مرکز ملی تشخیص و آزمایشگاههای مرجع در کشور پرداخت و در خصوص توانمندیهای اختصاصی این مرکز در بحث امنیت غذایی (Food safety)، آزمایشگاههای تخصصی ردیابی و پایش باقیمانده ها در موادغذائی و همکاری در طرح ملی پایش باقیمانده ها (NRP) و همچنین معرفی بخش های مربوطه توضیحاتی مبسوط ارائه نمود.

عمده مباحث در خصوص معرفی باقیمانده های آنتی بیوتیک ها، رنگ ها، سموم ارگانوکلره و ارگانوفسفره، ترکیبات ممنوعه، مایکوتوکسین ها و فلزات سنگین و سیستم پایش آنها در کشور بود، دکتر عادل حقیقی در ادامه در خصوص انطباق آزمون های مورد اشاره بر اساس برنامه (96/23/EC) اتحادیه اروپا و همچنین تقسیم بندی این فعالیت ها در دو حوزه پایش (Screening) و تأییدی (Confirmatory) بر پایه ایزو ( DAKKS 17025 ) توضیحات تکمیلی بیان نمود.

در ادامه دکتر فرحمند صالح زاده، معاون دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی توضیحاتی در خصوص برنامه های کنترلی و پایش باقیمانده ها و هدف گذاری های مربوطه به کشور ارائه نمودند. در این جلسه دکتر عادل حقیقی رئیس مرکز ملی تشخیص و دکتر فرحمند صالح زاده، معاون دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی دکتر نادر پورقاسم، رئئس آزمایشگاه بقایای داروئی و سایر کارشناسان حاضر در جلسه به سوالات نمایندگان سازمان بهداشت جهانی (WHO) در خصوص امنیت غذائی، سیستم های پایش و نظارتی سازمان و برنامه های آزمایشگاهی و تشخیصی سازمان دامپزشکی کشور پاسخ ارائه نمودند. مقرر شد، در روزهای آتی نسبت به تکمیل پرسشنامه های تخصصی برای اتخاذ تصمیمات بعدی همکاریهای مشترک ادامه پیدا کند.

بازدید نمایندگان سازمان بهداشت جهانی (WHO) و تعدادی از نمایندگان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان غذا و دارو از مرکز ملی تشخیص، آزمایشگاههای مرجع و مطالعات کاربردی سازمان دامپزشکی کشور

بازدید نمایندگان سازمان بهداشت جهانی (WHO) و تعدادی از نمایندگان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان غذا و دارو از مرکز ملی تشخیص، آزمایشگاههای مرجع و مطالعات کاربردی سازمان دامپزشکی کشور

تعداد بازدید : 1551 بار