چاپ کردن این صفحه
کد خبر : ۴۲۶ دوشنبه, 23 شهریور 1394

برگزاری دوره آموزشی ممیزی سامانه بهداشتی HACCP در سازمان دامپزشکی کشور

: ارزیابی بینندگان
(1 رای)

برگزاری دوره آموزشی ممیزی سامانه بهداشتی HACCP در سازمان دامپزشکی کشور

استقرار سامانه های بهداشتی GMP و HACCP در مراکز و اماکن دامی و صنایع وابسته به دام به منظور تضمین کیفیت فرآورده های با منشا و سلامت دام تکلیف گردیده است.

به گزارش روابط عمومی سازمان دامپزشکی کشور، دکتر عباسی، مدیر کل دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی سازمان دامپزشکی کشور اظهار داشت: با توجه به اینکه بر اساس ماده 2 آئین نامه نظارت بهداشتی دامپزشکی استقرار سامانه های بهداشتی GMP و HACCP در مراکز و اماکن دامی و صنایع وابسته به دام به منظور تضمین کیفیت فرآورده های با منشا و سلامت دام تکلیف گردیده است . لذا در همین راستا و به منظور ارتقاء سطح آگاهی و ممارست کارشناسان موضوعی این ماده قانونی با مسئولین ادارات نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی استانی برگزاری دو دوره آموزشی ممیزی سامانه بهداشتی HACCP در استانهای اصفهان در نیمه دوم مرداد 94 و در استان تهران در ابتدای نیمه دوم شهریور 94 و به استعداد قریب 70 نفر از استانهای سازمان مرکزی و بخش خصوصی بصورت تئوری و عملی بر گزار گردید.
دکتر عباسی اظهار امیدواری کرد که با توسعه سطح آموزش و فراگیری سامانه بهداشتی HACCP در اماکن تولیدی صنایع وابسته به دام و همچنین اماکن دامی در سطوح مدیریت های تولید در بخش غیر دولتی در سالهای آتی شاهد افزایش تولیدات با کیفیت قابل رقابت در تجارت جهانی باشیم .

مدیر کل دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی همچنین اضافه کرد: سازمان دامپزشکی مصمم است در برنامه ششم توسعه اقدامات ممیزی و استقرار سامانه های بهداشتی GMP و HACCP را در اماکن دامی و صنایع وابسته بطور جدی و مشارکت تشکل های صنفی و تولیدی  به مرحله اجرا گذارد که خوشبختانه این موضوع  با اقبال بسیار خوبی از جانب تشکل های تولیدی روبرو گردیده است .

برگزاری دوره آموزشی ممیزی سامانه بهداشتی HACCP در سازمان دامپزشکی کشور

برگزاری دوره آموزشی ممیزی سامانه بهداشتی HACCP در سازمان دامپزشکی کشور

برگزاری دوره آموزشی ممیزی سامانه بهداشتی HACCP در سازمان دامپزشکی کشور

تعداد بازدید : 1762 بار