چاپ کردن این صفحه
کد خبر : ۳۹۸ چهارشنبه, 04 شهریور 1394

بیش از 146 تن مرغ منجمد تاریخ مصرف گذشته و فاقد قابلیت مصرف در شهرستان ری از چرخه مصرف انسانی خارج و تبدیل به پودر گردید

: ارزیابی بینندگان
(0 رای‌ها)

بیش از 146 تن مرغ منجمد تاریخ مصرف گذشته و فاقد قابلیت مصرف در شهرستان ری از چرخه مصرف انسانی خارج و تبدیل به پودر گردید

بیش از 146 تن مرغ منجمد تاریخ مصرف گذشته و فاقد قابلیت مصرف در شهرستان ری از چرخه مصرف انسانی خارج و تبدیل به پودر گردید.

بر اساس بازدید بعمل آمده توسط کارشناسان اداره دامپزشکی شهرستان ری از یک واحد سردخانه واقع در این شهرستان در مورخ 1394/2/13 مقدار حدود 179 تن مرغ منجمد تولید داخلی به دلیل شرایط ارگانولپتیکی نامناسب و انقضای تاریخ مصرف ضبط موقت گردید. پس از ارجاع پرونده به مرجع قضایی و اخذ دستور نسبت به نمونه برداری از محموله مذکور اقدام شد، که بر اساس نتایج آزمایشگاهی حاصله مقدار بیش از 146 تن از محموله به دلیل آلودگی میکروبی، فاقد شرایط مصرف انسانی تشخیص داده شد که ضمن هماهنگی با مراجع قضایی و انتظامی محموله مذکور از مورخ 1394/5/25 لغایت 1394/5/31 در واحدهای تبدیل ضایعات مجاز استان امحاء و تبدیل به پودر گردید.

بیش از 146 تن مرغ منجمد تاریخ مصرف گذشته و فاقد قابلیت مصرف در شهرستان ری از چرخه مصرف انسانی خارج و تبدیل به پودر گردید

بیش از 146 تن مرغ منجمد تاریخ مصرف گذشته و فاقد قابلیت مصرف در شهرستان ری از چرخه مصرف انسانی خارج و تبدیل به پودر گردید

بیش از 146 تن مرغ منجمد تاریخ مصرف گذشته و فاقد قابلیت مصرف در شهرستان ری از چرخه مصرف انسانی خارج و تبدیل به پودر گردید

بیش از 146 تن مرغ منجمد تاریخ مصرف گذشته و فاقد قابلیت مصرف در شهرستان ری از چرخه مصرف انسانی خارج و تبدیل به پودر گردید

تعداد بازدید : 1930 بار

مطالب بیشتر :