چاپ کردن این صفحه
کد خبر : ۳۹۳ شنبه, 31 مرداد 1394

دکتر برائی نژاد: ارتقاء شاخصها و استانداردهای بهداشتی، نیاز کشتارگاههای دام و طیور استان تهران است

: ارزیابی بینندگان
(0 رای‌ها)

دکتر برائی نژاد: ارتقاء شاخصها و استانداردهای بهداشتی، نیاز کشتارگاههای دام و طیور استان تهران است

به منظور ارتقاء استانداردهای بهداشتی کشتارگاههای دام و طیور استان کمیته ای متشکل از مدیرکل دامپزشکی استان تهران، معاونت بهبود تولیدات دامی، مدیریت صنایع تبدیلی سازمان جهاد کشاورزی و کارشناسان ذیربط ازکشتارگاههای دام و طیور استان تشکیل و اولین بازدید خود را از دو کشتارگاه دام و طیور آغاز نمودند.

دکتر برائی نژاد مدیر کل دامپزشکی استان تهران در جریان این بازدیدها اظهار داشت: با عنایت به نقش و جایگاه مهم کشتارگاهها در بهداشت و سلامت عمومی جامعه بر لزوم ارتقای سطح ساختاری و بهداشتی کشتارگاههای استان تهران در راستای بهبود امنیت غذایی و تامین فروارده های خام دامی در آینده تاکید نمود و عنوان نمود این فرایند از اهداف و اولویت های مهم تیم ساماندهی کشتارگاهها بوده و تا حصول نتیجه مناسب این بازدیدها در دستور کار قرار دارد.

مدیر کل دامپزشکی استان تهران افزود: ضرورت آینده نگری و توجه به بازار مصرف داخلی و همچنین صادرات فراورده های خام دامی از الویت ها و شاخص های مهم ساماندهی کشتارگاههای استان تهران می باشد.

دکتر برائی نژاد: ارتقاء شاخصها و استانداردهای بهداشتی، نیاز کشتارگاههای دام و طیور استان تهران است

 

دکتر برائی نژاد: ارتقاء شاخصها و استانداردهای بهداشتی، نیاز کشتارگاههای دام و طیور استان تهران است

دکتر برائی نژاد: ارتقاء شاخصها و استانداردهای بهداشتی، نیاز کشتارگاههای دام و طیور استان تهران است

تعداد بازدید : 1425 بار