چاپ کردن این صفحه
کد خبر : ۳۸۳ دوشنبه, 19 مرداد 1394

اجرای طرح پایش گوشت چرخ کرده در واحد های بسته بندی فراورده های خام دامی استان تهران

: ارزیابی بینندگان
(0 رای‌ها)

بمنظور تضمین کیفیت ، سلامت گوشت چرخ کرده در سطح استان و جلوگیری از تخلفات احتمالی طرح پایش تولید گوشت چرخ کرده در سطح واحد های بسته بندی  فراورده های خام دامی اجرا گردید.


دکتر مجید محمدیان رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذائی دامپزشکی استان تهران از شروع طرح پایش گوشت چرخ کرده تولید شده در واحد های بسته بندی تحت نظارت دامپزشکی استان تهران خبر داد. ایشان تصریح کردند در این طرح، نمونه های اخذ شده از واحد های مذکور جهت بررسی وجود رنگدانه و تعیین نوع گونه گوشت مورد آزمایش قرار می گیرد. در ادامه دکتر محمدیان افزود پس از اخذ نتایج آزمایشگاهی، در صورت احراز هر گونه تخلف و یا تقلب در محصولات تولیدی مورد آزمایش، برابر ماده 4 آئین نامه نظارت بهداشتی دامپزشکی مصوب 1350 مجلس با واحد های متخلف برخورد قاطع قانونی صورت خواهد پذیرفت. شایان ذکر است بر اساس دستورالعمل های سازمان پایش فراورده های خام دامی هر سه ماه یکبار بصورت غیر محسوس در سطح واحد های بسته بندی استان اجرا می گردد.

اجرای طرح پایش گوشت چرخ کرده در واحد های بسته بندی فراورده های خام دامی استان تهران

اجرای طرح پایش گوشت چرخ کرده در واحد های بسته بندی فراورده های خام دامی استان تهران

تعداد بازدید : 1664 بار