چاپ کردن این صفحه
کد خبر : ۳۵۷ دوشنبه, 22 تیر 1394

پیش نویس دستورالعمل ثبت داروهای دامپزشکی تهیه شده است

: ارزیابی بینندگان
(0 رای‌ها)

مدیر کل دفتر دارو و درمان سازمان دامپزشکی کشور گفت: پس از 400 نفر ساعت کار کارشناسی، دستورالعمل فعلی ثبت دارو در دستور کار قرار گرفت و پیش نویس آن تحت عنوان دستورالعمل ثبت داروهای دامپزشکی تهیه شده است.

به گزارش روابط عمومی سازمان دامپزشکی کشور، دکتر محسن مهدوی نژاد در گفتگویی در خصوص دستورالعمل ثبت داروهای دامپزشکی اظهار داشت: با توجه به اهمیت کیفیت داروهای دامپزشکی و بر اساس آئین نامه اجرایی قانون سازمان دامپزشکی کشور، پس از 400 نفر ساعت کار کارشناسی، دستورالعمل فعلی ثبت دارو در دستور کار قرار گرفت و پیش نویس آن تحت عنوان " دستورالعمل ثبت داروهای دامپزشکی" تهیه شده است.

مدیر کل دفتر دارو و درمان سازمان دامپزشکی کشور خطاب به انجمن صنفی وارد کنندگان داروهای دامپزشکی تاکید کرد: لازم است برای تسریع در اهداف این دستورالعمل ، انجمن صنفی واردکنندگان دارو با بهره گیری از ظرفیت علمی و تجربی بخش خصوص، مراتب را مورد بررسی و ظرف 10 روز کاری نظرات کارشناسی خود را به دفتر دارو و درمان سازمان دامپزشکی کشور اعلام نمایند .

دکتر مهدوی نژاد اذعان داشت: بی گمان تنها با اتکاء به نظر جمعی و بهره گیری از تجارب، با نگرش تامین منافع ملی در عرصه صنعت دارویی کشور و تامین سلامت جامعه ، می تواند روش های بهینه دارو و متعاقب آن واردات با کیفیت دارو و ایجاد انگیزه در توسعه تولیدات داخل نمود.

وی در پایان متذکر شد: پیش نویس مذکور صرفا در خصوص ثبت دارو می باشد و پیش نویس دستوالعمل " صدور مجوز ورود دارو" متعاقبا تدوین و نظرخواهی خواهد شد.

 

تعداد بازدید : 1489 بار