چاپ کردن این صفحه
کد خبر : ۳۱۵ یکشنبه, 27 ارديبهشت 1394

معدوم سازی حدود 20 تن ماهی منجمد غیر بهداشتی و تاریخ مصرف گذشته در شهر تهران

: ارزیابی بینندگان
(1 رای)

معدوم سازی حدود 20 تن ماهی منجمد غیر بهداشتی و تاریخ مصرف گذشته در شهر تهران

طی بازدیدهای صورت گرفته توسط کارشناسان این اداره کل و شبکه دامپزشکی شهر تهران از سردخانه ای درشهرتهران، مقدارتقریبی 20000 کیلو گرم ماهی منجمد تاریخ منقضی  متعلق به یکی از شرکتهای تحت پوشش، معدوم گردید.

دراجرای مواد (5و3) از قانون سازمان دامپزشکی کشور مصوب سال 1350 و ماده (11) از آئین نامه بهداشت محیط مصوب24/04/71 هیات وزیران درخصوص نظارت و کنترل بهداشتی دام وفرآورده های خام دامی و بر اساس گزارش واصله از بازدید ها و بررسیهای به عمل آمده توسط کارشناسان دامپزشکی این اداره کل مقدار 20335 ماهی منجمد تاریخ منقضی شامل ماهی شمش کارتونی که از لحاظ ارگانولپتیگی شرایط بهداشتی نداشت با حکم قضایی در تاریخهای 94/2/8 الی94/2/14 ازسردخانه مذکور بارگیری و به مقصد چرمشهر شهرستان ورامین کارخانه تبدیل ضایعات پودر ماهی انتقال یافته و با حضور و نظارت کارشناسان این اداره کل ابدال به پودر گردید.

 

تعداد بازدید : 1589 بار

مطالب بیشتر :