چاپ کردن این صفحه
کد خبر : ۲۸۶ دوشنبه, 31 فروردين 1394

برگزاری جلسه هماهنگی نحوه همکاریهای متقابل بین دامپزشکی و تعزیرات در شهرستان تهران

: ارزیابی بینندگان
(0 رای‌ها)

جلسه هماهنگی نحوه همکاریهای متقابل بین دامپزشکی و تعزیرات در شهرستان تهران

در این جلسه که با حضور ریاست اداره دامپزشکی شهرستان تهران و نماینده تام الختیار تعزیرات حکومتی استان تهران برگزار گردید ریاست اداره دامپزشکی شهر تهران به اهمیت اعمال نظارتهای بهداشتی  دامپزشکی و تاثیر نظارتهای مستمر بر واحدهای نگهداری،عرضه و طبخ مواد خام دامی پرداخته و ضمن اشاره به عملکرد اکیپهای نظارت بهداشتی دامپزشکی در سال 1393 به تاثیر زحمات کارشناسان و بازرسین واحد نظارت بر بهداشت مواد غذایی دامپزشکی در ارتقاء سطح سلامت مواد خام دامی و پیشگیری از مسمومیتها و عفونتهای مواد غذایی (گوشت،مرغ و آبزیان) اشاره کرده و از همکاریهای تعزیرات حکومتی شهرستان تهران تشکرکردند.

دکتر سید علی بابایی همکاریهای هرچه بیشتر متولیان نظارت بر مراکز عرضه مواد خام دامی با رعایت حیطه وظیفه مندی رانقطه عطفی برای بهبود شرایط بهداشتی این مراکز وارتقاء سطح بهداشت مواد خام دامی و سلامت جامعه دانستند.
در این جلسه  مقرر گردید اکیپهای نظارت دامپزشکی در صورت مشاهده تقلبات در زمینه عرضه و طبخ مواد خام دامی ضمن تشکیل پرونده ،مراتب را جهت بررسی و صدور حکم به تعزیرات حکومتی ارسال نمایند.
همچنین مقرر گردید هر گونه مصاحبه تلوزیونی و رادیویی مربوط به گشتهای مشترک نظارتی با حضور نماینده دامپزشکی و نماینده تعزیرات برگزار و طرفین با رعایت حیطه وظیفه مندی صرفا در چهار چوب وظایف سازمانی مصاحبه نمایند.
 
تعداد بازدید : 1668 بار