چاپ کردن این صفحه
کد خبر : ۴۷۸ سه شنبه, 21 مهر 1394

سومين گردهمايی رؤسای نظام دامپزشکی استان‌های سراسر کشور

: ارزیابی بینندگان
(0 رای‌ها)

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران سومین گردهمایی رؤسای نظام دامپزشکی استان‌های سراسر کشور در دوره جدید در تاریخ 20 مهرماه در محل سالن جلسات این سازمان برگزار شد.

بر اساس این گزارش چگونگی اجرای ماده 2 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، ارزیابی اجرای مواد 5 و 19 در استان‌ها، جلسه پرسش و پاسخ و ارزیابی عملکرد فعالیت استانی و توسعه آن از در این مجمع مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

سومين گردهمايی رؤسای نظام دامپزشکی استان‌های سراسر کشور

سومين گردهمايی رؤسای نظام دامپزشکی استان‌های سراسر کشور

سومين گردهمايی رؤسای نظام دامپزشکی استان‌های سراسر کشور

سومين گردهمايی رؤسای نظام دامپزشکی استان‌های سراسر کشور

سومين گردهمايی رؤسای نظام دامپزشکی استان‌های سراسر کشور

سومين گردهمايی رؤسای نظام دامپزشکی استان‌های سراسر کشور

سومين گردهمايی رؤسای نظام دامپزشکی استان‌های سراسر کشور

سومين گردهمايی رؤسای نظام دامپزشکی استان‌های سراسر کشور

تعداد بازدید : 1470 بار