چاپ کردن این صفحه
کد خبر : ۹۰۳ شنبه, 16 اسفند 1399

کانون سراسری انجمن های صنفی مسئولین فنی دامپزشکی و دستیاران:

میزان عیدی سال 1400 مسئولین فنی دامپزشکی و دستیاران 5,731,281 تومان اعلام شد

: ارزیابی بینندگان
(0 رای‌ها)

کانون سراسری انجمن‌های صنفی مسئولین فنی دامپزشکی و دستیاران

به گزارش انجمن دامپزشکی تهران، کانون سراسری انجمن های صنفی مسئولین فنی دامپزشکی و دستیاران طی نامه ای به شرح زیر میزان عیدی و پاداش سال 1400 مسئولین فنی دامپزشکی (بهداشتی-دارویی) و دستیاران را اعلام کرد:

 

مسئولین فنی دامپزشکی و دستیاران
مراکز و شرکتهای تحت نظارت سازمان دامپزشکی کشور

موضوع : " مبلغ عیدی و پاداش سال 1400  "

احتراماً به استحضار می رساند، به استناد موضوع ماده واحده تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه های مشمول قانون کار مصوب 1370/12/6 و 1374/10/20 مجلس شورای اسلامی، هر مشمول قانون کار بایستی به ازای ۱۲ ماه کارکرد معادل 60 روز حداقل دستمزد کارگری مصوب همان سال مشروط به اینکه از حداکثر 90 روز  مبلغ حداقل دستمزد تجاوز نکند به عنوان عیدی پایان آخر سال دریافت نماید که این موضوع از جمله تعهدات و تکالیف قانونی کارفرمایان محسوب می گردد.

با عنایت به حداقل دستمزد روزانه کارگری سال 99 « 636,809 ریال » و حداقل حقوق تعیین شده بر مبنای تصمیم نامه 237409/ت 46657ﻫ مورخ 90/12/02 هیئت محترم وزیران و یا مبلغ مندرج در قرارداد در خصوص مسئولین فنی دارویی و با لحاظ سقف تعیین شده برای عیدی پایان سال، مبلغ عیدی سال 1400 کلیۀ مسئولین فنی دامپزشکی (بهداشتی و دارویی) و دستیاران به معیار زمان کارکرد  بشرح جدول زیر اعلام می گردد:

مبلغ عیدی به ازای 12 ماه کارکرد    57,312,810 ریال
مبلغ عیدی به ازای یک ماه کارکرد    4,776,068 ریال

تبصره - در شرکت هایی که مطابق رویه جاری شرکت بیش از مبلغ فوق عیدی پرداخت می شود برابر تبصره 2 ماده واحده فوق عرف آن شرکت محسوب شده و معتبر می باشد.

کارفرمایان محترم بر اساس قوانین و مقررات جاری کشور مکلف به پرداخت عیدی آخر سال تا پیش از پایان سال بوده که  این مهم همراه با حقوق بهمن یا اسفند ماه پرداخت می گردد و پرداخت عیدی در سال بعد از مصادیق تخلف بوده و قابل پیگیری از طریق کمیته هماهنگی اجرای ماده 19 آیین نامه نظارت بهداشتی دامپزشکی و مراجع حل اختلاف موضوع ماده 157 قانون کار می باشد.

با احترام،

دکتر مهرداد تشکری
رئیس هیئت مدیره

میزان عیدی سال 1400 مسئولین فنی دامپزشکی و دستیاران 57,312,810 تومان اعلام شد

 

تعداد بازدید : 600 بار

مطالب بیشتر :