چاپ کردن این صفحه
کد خبر : ۸۵۳ جمعه, 03 خرداد 1398

سازمان دامپزشکی کشور نحوه محاسبه حداقل حقوق مسئولین فنی بهداشتی / دستیاران بهداشتی دامپزشکی را اطلاع رسانی کرد

: ارزیابی بینندگان
(3 رای‌ها)

سازمان دامپزشکی کشور طی نامه ای خطاب به ادارات کل دامپزشکی استانها نحوه محاسبه میزان حداقل حقوق و دستمزد مسئولین فنی بهداشتی / دستیار بهداشتی دامپزشكی را اطلاع رسانی کرد.


به گزارش انجمن دامپزشکی تهران، در پی انتشار «جداول حداقل حقوق و مزایای مسئول فنی بهداشتی و دستیار بهداشتی زیر نظر وی در سال 1398» توسط انجمن های صنفی مسئولین فنی و ناظرین بهداشتی دامپزشکی سراسر کشور در فروردین ماه 1398، و پس از آن صدور نامه سازمان نظام دامپزشکی ج.ا.ا. مورخ 1398/2/17 در خصوص حداقل حقوق و مزایای مسئولین فنی بهداشتی دامپزشکی سال 1398 . علیرغم استناد انجمنهای صنفی و سازمان نظام دامپزشکی هر دو به بخشنامه 94/20/48881 مورخ 94/6/24 سازمان دامپزشکی کشور اما مبالغ با اختلاف بسیار زیادی محاسبه و اعلام گردید.


در همین راستا با دستور دکتر رفیعی پور، رئیس سازمان دامپزشکی کشور، کارگروهی تشکیل شد تا موضوع به لحاظ حقوقی مورد بررسی دقیق قرار گیرد . نهایتاً پس از بحث و بررسی های متعدد سازمان دامپزشکی کشور در اجرای ماده 18 آیین نامه نظارت بهداشتی دامپزشکی و تصویب نامه شماره 237409/ت 46657ه مورخ 90/12/02 هیئت محترم وزیران، نحوه محاسبه میزان حداقل حقوق و دستمزد مسئولین فنی بهداشتی / دستیار بهداشتی دامپزشکی در هر سال را به شکل زیر تبیین نمود:


«ضریب مدرک تحصیلی» ضرب در «حداقل مزد روزانه مصوب شورایعالی کار» ضرب در «ضریب سختی کار» ضرب در «ضریب منطقه ای»


این روش محاسبه همان روشی است که در سالهای 91 الی 93 ، سازمان دامپزشکی کشور بر اساس آن جداول حداقل حقوق و مزایای مسئولین فنی بهداشتی و دستیاران بهداشتی را تدوین و به ادارات کل دامپزشکی ابلاغ کرد و در پی آن از سال 94 تا به امروز انجمن های صنفی مسئولین فنی و ناظرین بهداشتی دامپزشکی کشور با همین رویه جداول حداقل حقوق و مزایای مسئولین فنی بهداشتی و دستیاران بهداشتی را محاسبه و در فروردین ماه هر سال منتشر نموده است. بدین ترتیب طبق نحوه محاسبه ابلاغ شده توسط سازمان دامپزشکی کشور، جداول حداقل حقوق و مزایای سال 1398 مسئولین فنی بهداشتی / دستیاران بهداشتی با شماره نامه 100/الف/93 مورخ 1398/01/05 منتشر شده توسط انجمنهای صنفی مسئولین فنی و ناظرین بهداشتی دامپزشکی کشور کاملا منطبق بر شیوه نامه سازمان دامپزشکی کشور بوده و برای متصدیان محترم مراکز موضوع ماده 2 آیین نامه نظارت بهداشتی دامپزشکی و همکاران مسئول فنی بهداشتی / دستیار بهداشتی دامپزشکی جهت درج مبلغ در قراردادهای فی مابین لازم الاتباع می باشد.


لازم به توضیح است مبالغ محاسبه شده بر اساس تصویب نامه هیئت وزیران، تعیین کننده حداقل حقوق می باشد و مستند به ماده 10 قانون مدنی هر گونه توافق و تراضی بین مسئول فنی بهداشتی / دستیار بهداشتی و متصدی واحد در خصوص افزایش حقوق دریافتی فاقد هرگونه ممانعت می باشد.

متن نامه بشرح زیر است:

سازمان دامپزشکی کشور نحوه محاسبه حداقل حقوق مسئولین فنی بهداشتی / دستیاران بهداشتی دامپزشکی را اطلاع رسانی کرد

تعداد بازدید : 2157 بار

مطالب بیشتر :