چاپ کردن این صفحه
کد خبر : ۸۰۶ چهارشنبه, 10 مرداد 1397

اطلاعیه انجمن های صنفی مسئولین فنی و ناظرین بهداشتی دامپزشکی سراسر کشور در خصوص ماده ۱۹ آیین‌نامه نظارت بهداشتی دامپزشکی

: ارزیابی بینندگان
(4 رای‌ها)

اطلاعیه انجمن های صنفی مسئولین فنی و ناظرین بهداشتی دامپزشکی سراسر کشور در خصوص ماده ۱۹ آیین‌نامه نظارت بهداشتی دامپزشکی

به گزارش انجمن دامپزشکی تهران، در پی انتشار اطلاعیه مورخ 97/4/31 معاونت محترم بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی کشور در پایگاه اطلاع رسانی سازمان دامپزشکی کشور و درخواست از کارشناسان، صاحب نظران و ذینفعان جهت بررسی پیش نویس جدید دستورالعمل اجرایی ماده 19 آیین نامه نظارت بهداشتی دامپزشکی، انجمنهای صنفی مسئولین فنی و ناظرین بهداشتی دامپزشکی سراسر کشور اطلاعیه ای صادر کردند که متن آن به شرح زیر می باشد:

 

اطلاعیه انجمن های صنفی مسئولین فنی و ناظرین بهداشتی دامپزشکی سراسر کشور در خصوص ماده ۱۹ آیین‌نامه نظارت بهداشتی دامپزشکی

اطلاعیه انجمن های صنفی مسئولین فنی و ناظرین بهداشتی دامپزشکی سراسر کشور در خصوص ماده ۱۹ آیین‌نامه نظارت بهداشتی دامپزشکی

تعداد بازدید : 1413 بار

مطالب بیشتر :