چاپ کردن این صفحه
کد خبر : ۷۹۸ سه شنبه, 22 اسفند 1396

میزان عیدی سال 1397 مسئولین فنی و دستیاران بهداشتی دامپزشک 2,789,000 تومان اعلام شد

: ارزیابی بینندگان
(0 رای‌ها)

میزان عیدی سال 1397 مسئولین فنی و دستیاران بهداشتی دامپزشک 2,789,000 تومان اعلام شد

بر اساس موضوع ماده واحده تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه های مشمول قانون کار مصوب 1370/12/6 و 1374/10/20 مجلس شورای اسلامی هر مشمول قانون کار بایستی به ازای هر ۱۲ ماه کارکرد ۲ برابر حداقل دستمزد مصوب همان سال تا سقف ۳ برابر را به عنوان عیدی پایان سال دریافت کند و این موضوع تکلیفی است که مجلس بر دوش کارفرمایان قرار داده است.

بر این اساس، با توجه به حداقل دستمزد کارگری سال 96 « 929,931 تومان »، مبلغ عیدی قابل پرداخت برای کلیۀ مسئولین فنی (بهداشتی و دارویی) و دستیاران بهداشتی دامپزشک فارغ از مبلغ بیمه واریزی، بر اساس 2 برابر حداقل حقوق تعیین شده بر مبنای تصمیم نامه 237409/ت 46657ه مورخ 90/12/02 هیئت محترم وزیران و یا مبلغ مندرج در قرارداد و همچنین با در نظر گرفتن سقف مبلغ عیدی، « 2 میلیون و 789 هزار تومان » می باشد.

مبلغ عیدی قابل پرداخت برای مسئولین فنی و دستیاران بهداشتی که کمتر از یکسال در واحد تحت نظارت کار کرده اند باید به ماخذ 60 روز مزد و به نسبت ایام کارکرد در سال محاسبه شود. مبلغ پرداختی از این بابت برای هر ماه نباید از یک دوازدهم سقف مبلغ عیدی تعیین شده در فوق تجاوز نماید. بنابراین، امسال کلیۀ مسئولین فنی (بهداشتی و دارویی) و دستیاران بهداشتی دامپزشکی به ازاء هر ماه کارکرد به میزان « 232 هزار و 400 تومان » عیدی دریافت خواهند کرد.

کارفرمایان مکلف هستند عیدی آخر سال را تا پیش از پایان سال به مسئولین فنی و دستیاران بهداشتی پرداخت کنند که معمولا برخی کارفرمایان در بهمن ماه و برخی هم با حقوق اسفند پرداخت می کنند. البته برخی کارفرمایان هم پرداخت عیدی را به سال بعد موکول می کنند که تخلف است. رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای این قانون در صلاحیت مراجع پیش بینی شده در فصل حل اختلاف قانون کار است .

ضمناً هر مبلغی که به عنوان سنوات در پایان هر سال به همکاران محترم پرداخت می شود بعنوان علی الحساب سنوات پایان خدمت محسوب می شود تا در پایان قطع ارتباط کاری با واحد تحت نظارت فارغ از مبلغ بیمه واریزی از سوی کارفرمایان، به ازای هر سال کارکرد بک ماه آخرین حقوق دریافتی (بر اساس مصوبه هیئت وزیران) محاسبه و پس از کسر علی الحساب سنوات پرداخت شده در سالهای گذشته، الباقی آن قابل پرداخت خواهد بود.

تعداد بازدید : 1790 بار