چاپ کردن این صفحه
یکشنبه, 01 مرداد 1396

تلاش انجمن های کارفرمایی برای توقف ماده 19 / از تهدید وزیر تا تشویق کشتارگاهها به زیر پا گذاشتن قانون

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

نامه 9 تشکل کارفرمایی به  وزیر جهاد و اعلام استنکاف از اجرای ماده 19 و تهدید وزیر به تعطیلی واحدهای تحت اختیار خود (96/02/30)

تلاش انجمن های کارفرمایی برای توقف ماده 19 / از تهدید وزیر تا تشویق کشتارگاهها به زیر پا گذاشتن قانون

 

نامه انجمن کشتارگاههای صنعتی طیور کشور به اعضا و تشویق اعضا به خودداری از انعقاد قرارداد ماده 19 و عدم تبعیت از قانون، به استانداریها و فرمانداریها اعتراض کنید (96/03/21)

انجمن کشتارگاههای صنعتی و صادر کنندگان طیور ایران / تلاش انجمن های کارفرمایی برای توقف ماده 19 / از تهدید وزیر تا تشویق کشتارگاهها به زیر پا گذاشتن قانون

 

نامه انجمن کشتارگاههای دام کشور به دفتر نظارت سازمان دامپزشکی، نظارت بهینه بهداشتی مذکور در ماده 19 با قطع رابطه مسئول فنی بهداشتی و کارفرما تعارض دارد - کمیته هماهنگی اجرای ماده 19 باید حذف شود

انجمن کشتارگاههای صمعتی دام کشور / تلاش انجمن های کارفرمایی برای توقف ماده 19 / از تهدید وزیر تا تشویق کشتارگاهها به زیر پا گذاشتن قانون

انجمن کشتارگاههای صمعتی دام کشور / تلاش انجمن های کارفرمایی برای توقف ماده 19 / از تهدید وزیر تا تشویق کشتارگاهها به زیر پا گذاشتن قانون

 

خواندن 765 دفعه

موارد مرتبط