چاپ کردن این صفحه
کد خبر : ۷۵۱ شنبه, 07 اسفند 1395

میزان عیدی سال 1396 مسئولین فنی و ناظرین بهداشتی دامپزشک 2436000 تومان اعلام شد

: ارزیابی بینندگان
(3 رای‌ها)

طبق قانون کار مصوب مجلس شورای اسلامی هر مشمول قانون کار بایستی به ازای هر ۱۲ ماه کارکرد ۲ برابر حداقل دستمزد مصوب همان سال تا سقف ۳ برابر را به عنوان عیدی پایان سال دریافت کند و این موضوع تکلیفی است که مجلس بر دوش کارفرمایان قرار داده است.

بر این اساس، با توجه به حداقل دستمزد کارگری سال 95 (812 هزار و 165 تومان)، مبلغ عیدی مسئولین فنی و ناظرین بهداشتی دامپزشک فارغ از مبلغ بیمه واریزی، بر اساس 2 برابر پایه حقوق دریافتی مندرج در قرارداد فی ما بین بر اساس مصوبه هیئت وزیران و همچنین سقف مبلغ عیدی، " ۲ میلیون و ۴۳۶ هزار تومان " می باشد.

مبلغ پرداختی به مسئولین فنی و ناظرین بهداشتی که کمتر از یکسال در واحد تحت نظارت کار کرده اند باید به ماخذ 60 روز مزد و به نسبت ایام کارکرد در سال محاسبه شود. مبلغ پرداختی از این بابت برای هر ماه نباید از یک دوازدهم سقف تعیین شده در فوق تجاوز نماید. بنابراین، امسال همکاران محترم به ازاء هر ماه کارکرد به میزان " 203 هزار تومان " عیدی دریافت خواهند کرد.

کارفرمایان مکلف هستند عیدی آخر سال را تا پیش از پایان سال به مسئولین فنی و ناظرین بهداشتی پرداخت کنند که معمولا برخی کارفرمایان در بهمن ماه و برخی هم با حقوق اسفند پرداخت می کنند. البته برخی کارفرمایان هم پرداخت عیدی را به سال بعد موکول می کنند که تخلف است. رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای این قانون در صلاحیت مراجع پیش بینی شده در فصل حل اختلاف قانون کار است .

ضمناً سنوات همکاران نیز فارغ از مبلغ بیمه واریزی از سوی کارفرمایان، به میزان بک ماه آخرین حقوق دریافتی (بر اساس مصوبه هیئت وزیران) محاسبه و پرداخت خواهد شد.

تعداد بازدید : 2309 بار

مطالب بیشتر :