چاپ کردن این صفحه
کد خبر : ۶۹۵ جمعه, 12 شهریور 1395

اعتراض انجمن صنفی مسئولین فنی و ناظرین بهداشتی دامپزشکی استان تهران نسبت به مصوبه کميته موضوع ماده 76

: ارزیابی بینندگان
(0 رای‌ها)

در جلسه مورخ 95/05/19 کمیته موضوع ماده 76 که به منظور بررسی «ماده 19 آیین‌نامه اجرایی نظارت بهداشتی دامپزشکی مصوب 1387/09/13 و مشکلات ناشی از آن» در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار گردید مقرر شد «کارگروهی 7 نفره» با حضور نمایندگان سازمان‌های دامپزشکی و نظام دامپزشکی کشور (بعنوان تهیه کنندگان دستورالعمل) و نماینده معاونت حقوقی رییس جمهور و نماینده دبیرخانه کمیته موضوع ماده 76 (بعنوان ناظر جلسه) و سه نفر نماینده از طرف تشکل‌های کارفرمایی مرتبط (بر اساس ماده 2 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار) در محل این دبیرخانه برگزار شده و در وهله اول اصلاح دستورالعمل اجرایی ماده 19 آیین‌نامه نظارت بهداشتی دامپزشکی و در صورت عدم حصول نتیجه، اصلاح آیین‌نامه مزبور مورد بررسی قرار گیرد. (متن کامل خبر را در اینجا ملاحظه کنید)

انجمن صنفی مسئولین فنی و ناظرین بهداشتی دامپزشکی استان تهران در مورخ 95/05/27 طی نامه ای به استناد ماده 2 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و لزوم به مشارکت هر دو تشکل کارفرمایی و کارگری برای تصمیم گیری، اصلاح و یا تدوین مقررات مربوطه اعتراض خود را نسبت به مصوبه کمیته موضوع ماده 76 و عدم حضور نماینده مسئولین فنی-بهداشتی در کارگروه بررسی دستورالعمل اجرایی ماده 19 آیین‌نامه نظارت بهداشتی دامپزشکی به دبیرخانه کمیته ماده 76 اعلام نمود.

جهت اطلاع همکاران محترم، ماده 2 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار بدین شرح است:

ماده 2 - دولت مکلف است در مراحل بررسی موضوعات مربوط به محیط کسب و کار برای اصلاح و تدوین مقررات و آیین نامه ها، نظر کتبی اتاقها و آن دسته از تشکلهای ذی ربطی که عضو اتاقها نیستند، اعم از کارفرمایی و کارگری را درخواست و بررسی کند و هرگاه لازم دید آنان را به جلسات تصمیم گیری دعوت نماید.

لازم به ذکر است، ادامه رویه حاشیه سازی و حذف تشکل های مسئولین فنی بهداشتی در ادامه جلسات کمیته ماده 76 از سوی انجمنهای کارفرمایی شایسته و زیبنده نبوده، فلذا در صورت ادامه این رویه، انجمن صنفی مسئولین فنی و ناظرین بهداشتی دامپزشکی استان تهران در راستای تامین امنیت غذایی مردم و حفظ حقوق بیش از 8000 مسئول فنی و ناظر بهداشتی شاغل در سطح کشور، حق اعتراض به تصمیمات «کار گروه 7 نفره» و مصوبات کمیته موضوع ماده 76 و پیگیری آن از طریق مجاری قانونی را برای خود محفوظ می داند.

 

متن نامه بدین شرح است:

 

(پیوست 1)

 

(پیوست 2)

 

تعداد بازدید : 1861 بار

مطالب بیشتر :