چاپ کردن این صفحه
کد خبر : ۶۴۹ سه شنبه, 05 مرداد 1395

اطلاعیه انجمن صنفی مسئولین فنی و ناظرین بهداشتی دامپزشکی استان تهران در خصوص نامه مورخ 95/5/5 تشکل های کارفرمایی در رابطه با ماده 19

: ارزیابی بینندگان
(1 رای)

اطلاعیه انجمن صنفی مسئولین فنی و ناظرین بهداشتی دامپزشکی استان تهران در خصوص نامه مورخ 95/5/5 تشکل های کارفرمایی در رابطه با ماده 19

« هوالبصیر »

 احتراماً به استحضار میرساند، طبق آخرین توافق انجام شده در جلسه مورخ 1395/4/23 در سازمان دامپزشکی کشور با میزبانی دفتر نظارت بر بهداشت عمومی سازمان دامپزشکی کشور مقرر گردید جلسه مشترکی فی مابین تشکل های صنفی کارفرمایان و مسئولین فنی بهداشتی به منظور ارائه راهکار و یا نظر نهایی بر موضوع جلسه اعلام گردد که تا این لحظه هیچ جلسه ای در این خصوص برگزار نشده و اعلام نظر موجود در نامه شماره 20800-95 مورخ 1395/5/5 تشکل های محترم کارفرمایی که اشعار می دارد «همانگونه که مسئولین محترم انجمن صنفی دامپزشکان هم تاکید داشتند تنها راه حل موجود اصلاح یا حذف ماده 19 می باشد» به هیچ عنوان نظر انجمن های صنفی مسئولین فنی و ناظرین بهداشتی نبوده و قویاً تکذیب می گردد.

لذا اعتقاد انجمن های صنفی مسئولین فنی و ناظرین بهداشتی دامپزشکی سراسر کشور جهت تحقق بند 6 «سیاست های کلی سلامت» ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب برای تأمین امنیت غذایی و بهره‌مندی عادلانه آحاد مردم از سبد غذایی سالم، مطلوب و کافی و اجرای نظارت بهینه بر محصولات خام دامی، ابقاء و اجرای صحیح ماده 19 آیین نامه نظارت بهداشتی دامپزشکی میباشد و هر گونه وقت کشی و یا اقدام علیه ماده 19، تقابل با تامین امنیت سبد غذایی سالم مردم و کشیدن خط بطلان بر اولویت پیشگیری بر درمان و مخالفت با نظر مقام معظم رهبری در این خصوص تلقی میگردد.

شایان ذکر است با عنایت به برگزاری جلسات متعدد و عدم ارائه راهکار مناسب و تامین کننده نظر سازمان دامپزشکی کشور از سوی کارفرمایان (مستند به نامه فوق الذکر)، انجمن صنفی مسئولین فنی و ناظرین بهداشتی دامپزشکی استان تهران جهت برون رفت از وضعیت موجود و به منظور ایجاد محیطی مطلوب در راستای نظارت صحیح بهداشتی با هدف تامین امنیت غذایی مردم و در نظر گرفتن ملاحظات سازمان دامپزشکی کشور مبنی بر عدم تحمیل بار مالی اضافی بر کارفرمایان، تحقق عدم وابستگی مالی مسئولین فنی بهداشتی و عدم ایجاد انحصار، پیشنهادی قابل اجرا برای تدوین دستورالعمل ماده 19 آیین نامه نظارت بهداشتی آماده کرده است که جهت ملاحظه و صدور دستورات مقتضی به سازمان دامپزشکی کشور تقدیم میگردد.

 

هیئت مدیره انجمن صنفی

مسئولین فنی و ناظرین بهداشتی

دامپزشکی استان تهران

 

اطلاعیه انجمن صنفی مسئولین فنی و ناظرین بهداشتی دامپزشکی استان تهران در خصوص نامه مورخ 95/5/5 تشکل های کارفرمایی در رابطه با ماده 19

تعداد بازدید : 2412 بار

مطالب بیشتر :