چاپ کردن این صفحه
کد خبر : ۶۴۸ سه شنبه, 05 مرداد 1395

مهر تایید تشکل های کارفرمایی بر عدم توانایی ارائه پیشنهاد برای اصلاح دستورالعمل ماده 19 !

: ارزیابی بینندگان
(1 رای)

به گزارش انجمن دامپزشکی تهران، تشکل های کارفرمایی بارها ماده 2 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و تدوین دستورالعمل ماده 19 توسط سازمان دامپزشکی کشور بدون دریافت نظر کتبی تشکل های کارفرمایی را بهانه قرار داده بودند و مرتباً درخواست توقف اجرای ماده 19 را داشتند که آخرین بار در نامه تشکلهای کارفرمایی به ریاست محترم نهاد ریاست جمهوری، جناب آقای دکتر نهاوندیان، در مورخ 95/03/10 مطرح شد و این نامه جهت بررسی به کمیته ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه اتاق بازرگانی ارجاع گردید.

بر اساس مصوبه جلسه مورخ 95/04/23 که با حضور تشکل های کارفرمایی، مسئولین فنی بهداشتی و جامعه دامپزشکان در دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و صنایع غذایی سازمان دامپزشکی کشور برگزار گردید، مقرر شد تشکلهای کارفرمایی تا روز شنبه مورخ 95/05/02 پیشنهاد کتبی خود را برای اصلاح دستورالعمل ماده 19 آیین نامه نظارت بهداشتی به سازمان دامپزشکی ارائه دهند.

نهایتاً تشکل های کارفرمایی با 3 روز تاخیر در مورخ 95/05/05 نامه کتبی خود را که فاقد هرگونه پیشنهاد برای اصلاح دستورالعمل میباشد به سازمان دامپزشکی کشور ارائه دادند و مجددا به جای ارائه راهکار و پیشنهاد اصلاحی، به اصل ماده 19 آیین نامه نظارت بهداشتی تاختند و اعلام نمودند تا زمان حذف و یا اصلاح ماده 19 در مسیر قانونی نسبت به عقد قرارداد و همکاری با مسئولین فنی بهداشتی طبق روال قبلی اقدام می کنند!

بنابراین سازمان دامپزشکی کشور مطابق با ماده 2 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار عمل نمود و نظر کتبی تشکل های کارفرمایی را اخذ و حجت را بر آنها تمام کرد! بدیهی است تشکل های کارفرمایی با ارسال این نامه حق هر گونه اعتراض در خصوص عدم مشارکت در تدوین دستورالعمل ماده 19 را از خود سلب نمودند.

 

متن این نامه به شرح زیر است:

مهر تایید تشکل های کارفرمایی بر عدم توانایی ارائه پیشنهاد برای اصلاح دستورالعمل ماده 19 !

تعداد بازدید : 1839 بار

مطالب بیشتر :