چاپ کردن این صفحه
کد خبر : ۶۰۸ یکشنبه, 30 خرداد 1395

دعوت اتاق بازرگانی ایران از انجمن صنفی مسئولین فنی و ناظرین بهداشتی دامپزشکی استان تهران جهت بررسی پیشنهاد توقف اجرای دستورالعمل ماده 19

: ارزیابی بینندگان
(0 رای‌ها)

دعوت اتاق بازرگانی ایران از انجمن صنفی مسئولین فنی و ناظرین بهداشتی دامپزشکی استان تهران جهت بررسی پیشنهاد توقف اجرای دستورالعمل ماده 19

انجمن دامپزشکی تهران - اتاق بازگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران طی نامه ای انجمن صنفی مسئولین فنی و ناظرین بهداشتی دامپزشکی استان تهران را جهت شرکت در جلسه کارگروه کارشناسی دبیرخانه کمیته موضوع ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه که در روز 95/03/31 در خصوص بررسی پیشنهاد توقف اجرای ماده 19 آیین نامه اجرایی نظارت بهداشتی دامپزشکی مصوب هیئت وزیران به شماره 164733/ت 3538 مورخ 1387/09/13 برگزار میشود، دعوت نمود.

 

متن دعوتنامه اتاق بازگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران به شرح زیر می باشد:

دعوت اتاق بازرگانی ایران از انجمن صنفی مسئولین فنی و ناظرین بهداشتی دامپزشکی استان تهران جهت بررسی پیشنهاد توقف اجرای دستورالعمل ماده 19

 

دعوت اتاق بازرگانی ایران از انجمن صنفی مسئولین فنی و ناظرین بهداشتی دامپزشکی استان تهران جهت بررسی پیشنهاد توقف اجرای دستورالعمل ماده 19

تعداد بازدید : 1650 بار

مطالب بیشتر :