چاپ کردن این صفحه
کد خبر : ۲۵۵ دوشنبه, 18 اسفند 1393

میزان عیدی و سنوات سال 1393 مسئولین فنی و ناظرین بهداشتی دامپزشک اعلام شد

: ارزیابی بینندگان
(0 رای‌ها)

طبق قانون مصوب مجلس شورای اسلامی هر مشمول قانون کار بایستی به ازای هر ۱۲ ماه کارکرد ۲ برابر حداقل دستمزد مصوب همان سال تا سقف ۳ برابر را به عنوان عیدی پایان سال دریافت کند و این موضوع تکلیفی است که مجلس بر دوش کارفرمایان قرار داده است.

بر این اساس، با توجه اینکه حداقل دستمزد سال ۹۳،  ۶۰۹ هزار تومان میباشد، مسئولین فنی و ناظرین بهداشتی دامپزشک فارغ از مبلغ بیمه واریزی از سوی کارفرما، بر اساس 2 برابر پایه حقوق دریافتی مندرج در قرارداد فی ما بین و سقف مبلغ عیدی، بایستی یک میلیون و ۸۲۶ هزار و ۷۰۰ تومان عیدی دریافت کنند.

در عین حال، اگر فردی به میزان کمتر از یکسال نیز در واحدی مشغول به فعالیت بوده، به همان نسبت باید از عیدی برخوردار شود و این کارکردها می تواند حتی به میزان یکماه نیز باشد. بنابراین، امسال همکاران به ازاء هر ماه کارکرد به میزان ۱۵۲ هزار و ۲۲۵ تومان عیدی دریافت خواهد کرد.

لذا از کارفرمایان محترم تقاضا میشود تا عیدی و پاداش همکاران را طبق محاسبات قانونی، به موقع و تا قبل از پایان سال پرداخت نمایند.

ضمنا" سنوات همکاران نیز فارغ از مبلغ بیمه واریزی از سوی کارفرما، به میزان بک ماه حقوق دریافتی مندرج در قرار داد فی ما بین محاسبه و پرداخت میگردد.

 

تعداد بازدید : 2897 بار

مطالب بیشتر :