چاپ کردن این صفحه


اعضای هیئت مدیره انجمن صنفی مسئولین فنی و ناظرین بهداشتی دامپزشکی استان تهران

دکتر مهرداد تشکری - عضو اصلی و رئیس هیئت مدیره

دکتر مهرداد تشکری - عضو اصلی و رئیس هیئت مدیره

 

دکتر افشین متقی فر - عضو اصلی و نائب رئیس

 

دکتر وحید سرلک - عضو اصلی

دکتر وحید سرلک - عضو اصلی و دبـیـر

 

دکتر احمد مختاری - عضو اصلی و خزانه دار

دکتر احمد مختاری - عضو اصلی و خزانه دار

 

اتابک ایمانجانی

مهندس اتابک ایمانجانی - عضو اصلی

 

مهندس آرش جزایری - بازرس اصلی

 

تعداد بازدید : 7418 بار